آمونیوم سولفات:

سولفات آمونیوم (به انگلیسی: ammonium sulfate) نام آیوپاک آن ammonium tetraoxosulfate (VI) می‌باشد .

آمونیوم سولفات یک نمک معدنی با مصارف صنعتی است. مهم‌ترین مصرف آن به عنوان کود کشاورزی می‌باشد , و شامل 21 درصد نیتروژن و 24 درصد سولفور است.

مصرف اولیه سولفات آمونیوم به عنوان کود کشاورزی برای خاک‌های قلیایی است. یون آمونیوم در خاک آزاد شده و مقدار محدودی اسید تولید می‌کند. کاهش میزان pH خاک, موجب تأمین نیتروژن مورد نیاز برای رشد گیاه می‌شود. مهم‌ترین مشکل استفاده از آمونیوم سولفات در کمبود نیتروژن آن نسبت به نیترات آمونیوم است که موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌شود.

همچنین از این ترکیب در کشاورزی به عنوان اسپری کمکی برای حشره کش ها, قارچ کش‌ها و علف کش‌های محلول در آب استفاده می‌شود.

برای تولید سایر نمک‌های آمونیوم مخصوصا پرسولفات آمونیوم مصرف می‌شود.آمونیوم سولفات به عنوان یک نگهدارنده چوب استفاده میشود.

 

 

کاربردها :

– جهت تولید کود کشاورزی

– استفاده در تهیه پودر های آتش نشانی

– استفاده در تصفیه آب و فاضلاب

– استفاده در صنعت غذایی به عنوان بهبود دهنده خمیر نان

– استفاده در صنعت چرم و دباغی در عملیات آهک گیری

– در صنعت رنگرزی، به عنوان ماده کمکی رنگ های اسیدی استفاده میشود

آنالیز: